Website:
W sieci możliwości - inspiracje do działań on-line
https://kadrakultury.clickmeeting.com/w-sieci-mozliwosci-inspiracje-do-dzialan-on-line