Registration required

Małgorzata Siergiej

Wychowawca młodzieży – pasjonat, nauczycielka języka polskiego, logopedka medialna. Wielbicielka teatru. Działa na styku edukacji i animacji kultury. Pracuje z młodzieżą różnymi technikami teatralnymi. Zaangażowana w liczne konkursy recytatorskie, wokalne i festiwale form scenicznych (juror, organizator, przygotowanie grup).


Nagradzana za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej, Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta. Otrzymała także Medal „Pro Patria” oraz statuetkę „Anioł Młodzieży 2019”.


Współorganizatorka ogólnopolskiego programu „Niepodległa 1918-2018”, w ramach którego odbywał się konkurs dla szkół o miano „Szkoły Niepodległej”, za co w 2019 roku otrzymała z rąk przez Prezydenta RP medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.Miłośniczka Warmii i Olsztyna. Lokalna animatorka kultury, angażująca dzieci i młodzież do działań społecznych oraz artystycznych.


Lokalnie doceniona tytułem BabaFest 2019 ;)Wieloletnia instruktorka ZHR. Organizatorka obozów, kolonii, biwaków, a w sierpniu 2019 r. zlotu, w którym wzięło udział sześć tysięcy uczestników.

"Kadra Kultury"

to program Narodowego Centrum Kultury, który obejmuje szereg projektów szkoleniowych, służących rozwojowi i profesjonalizacji sektora kultury w Polsce. Naszą ofertę tworzymy przede wszystkim z myślą o kadrach domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowych instytucji kultury. Staramy się, aby nasze szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, webinaria i warsztaty miały różnorodny zakres tematyczny, odpowiadały na realne potrzeby środowiska, skierowane były do różnych odbiorców, którzy wspólnie realizują misję instytucji kultury: zarządzając i organizując pracę, dbając o proces twórczy, włączając społeczność lokalną w kulturę, wykorzystywały najbardziej efektywne metody kształceniowe oparte na aktywnym zaangażowaniu, odniesieniu do wartości oraz doświadczeń uczestników, poszanowaniu ich autonomiczności, bazujące na przeżyciu i doświadczaniu, tworzyły trwałe więzi między ludźmi kultury.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your registration confirmation email click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host