Registration required

Kasia Gulej

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej oraz Szkoły Aktorskiej Lart Studio w Krakowie. Na stałe pracuję w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu gdzie zajmuję się rozwojem artystycznym dzieci od 1,5 roku do 12 lat. Prowadzę autorskie zajęcia z edukacji muzycznej i ruchowej, warsztaty teatralne oraz animacyjne. Organizuję kreatywne przestrzenie otwarte, małe działania performansowe i artystyczne. W swoich działaniach wykorzystuję muzykę, ruch, techniki aktorskie i teatralne, improwizację oraz inspiracje płynące m. in. ze sztuki współczesnej, malarstwa, rzeźby i filmu.

Kamil Zimnicki

Animator kultury, specjalista ds. marketingu i promocji w Centrum Kultury w Łomiankach. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów społecznych głównie w zakresie kultury i turystyki, reżyser i scenarzysta filmu “Bażantarnia Elbląska”, współorganizator inicjatywy ziElbląg, i cyklu akcji „Jestem Kulturalny” - poprzedzającej Elbląski Kongres Kultury w 2012 roku.
(fot. Michał Kalbarczyk)

"Kadra Kultury"

to program Narodowego Centrum Kultury, który obejmuje szereg projektów szkoleniowych, służących rozwojowi i profesjonalizacji sektora kultury w Polsce. Naszą ofertę tworzymy przede wszystkim z myślą o kadrach domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowych instytucji kultury. Staramy się, aby nasze szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, webinaria i warsztaty miały różnorodny zakres tematyczny, odpowiadały na realne potrzeby środowiska, skierowane były do różnych odbiorców, którzy wspólnie realizują misję instytucji kultury: zarządzając i organizując pracę, dbając o proces twórczy, włączając społeczność lokalną w kulturę, wykorzystywały najbardziej efektywne metody kształceniowe oparte na aktywnym zaangażowaniu, odniesieniu do wartości oraz doświadczeń uczestników, poszanowaniu ich autonomiczności, bazujące na przeżyciu i doświadczaniu, tworzyły trwałe więzi między ludźmi kultury. W roku 2017, poprzedzającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, stawiamy akcent na tworzenie unikalnej oferty kulturalnej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne oraz pielęgnowanie tradycji narodowych.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host