Registration required

Joanna Tabaka

Trenerka, ekspertka ds. komunikacji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Studiowała Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Umeå Universitet w Szwecji. Od ponad 9 lat związana z warszawskimi instytucjami i projektami kulturalnymi, m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Szwajcarska Fundacja dla Kultury „Pro Helvetia”, TR Warszawa, Teatr Żydowski oraz Zielony Jazdów. Jest certyfikowanym koordynatorem wolontariatu kulturalnego. Współpracowała w Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji polityki senioralnej.
Dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2016 zrealizowała autorski cykl spotkań nt. różnych aspektów budowania publiczności. Przeprowadziła ponad 100 warsztatów z zakresu promocji kultury i audience development.
Od 2015 prowadzi autorski blog pt. „Widok na Widownię”: www.facebook.com/widoknawidownie, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami, wątpliwościami i dobrymi praktykami o tym, jak stawać się instytucją przyjazną widzowi . Jej życiową wizją jest przełamywanie barier w dostępie do kultury, fizycznych i psychologicznych, m.in. poprzez edukację i podnoszenie kompetencji pracowników instytucji.

Kamil Zimnicki

Animator kultury, specjalista ds. marketingu i promocji w Centrum Kultury w Łomiankach. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów społecznych głównie w zakresie kultury i turystyki, reżyser i scenarzysta filmu “Bażantarnia Elbląska”, współorganizator inicjatywy ziElbląg, i cyklu akcji „Jestem Kulturalny” - poprzedzającej Elbląski Kongres Kultury w 2012 roku.
(fot. Michał Kalbarczyk)

"Kadra Kultury"

to program Narodowego Centrum Kultury, który obejmuje szereg projektów szkoleniowych, służących rozwojowi i profesjonalizacji sektora kultury w Polsce. Naszą ofertę tworzymy przede wszystkim z myślą o kadrach domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowych instytucji kultury. Staramy się, aby nasze szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, webinaria i warsztaty miały różnorodny zakres tematyczny, odpowiadały na realne potrzeby środowiska, skierowane były do różnych odbiorców, którzy wspólnie realizują misję instytucji kultury: zarządzając i organizując pracę, dbając o proces twórczy, włączając społeczność lokalną w kulturę, wykorzystywały najbardziej efektywne metody kształceniowe oparte na aktywnym zaangażowaniu, odniesieniu do wartości oraz doświadczeń uczestników, poszanowaniu ich autonomiczności, bazujące na przeżyciu i doświadczaniu, tworzyły trwałe więzi między ludźmi kultury. W roku 2017, poprzedzającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, stawiamy akcent na tworzenie unikalnej oferty kulturalnej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne oraz pielęgnowanie tradycji narodowych.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host